Współpraca Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) z branżą turystyczną i wspólne działania na arenie międzynarodowej to najważniejsze tematy spotkania prezesa PPL Stanisława Wojtery z prezesem Polskiej Izby Turystyki Pawłem Niewiadomskim - informuje PIT w komunikacie.

Zapadła na nim decyzja o przeprowadzeniu ankiety satysfakcji wśród biur podróży zrzeszonych w PIT na temat jakości usług na Lotnisku Chopina.

Czytaj więcej

Polska Izba Turystyki za szczepieniami i Bezpieczną Turystyką

Rozmówcy zwrócili też uwagę na niewykorzystany potencjał portów regionalnych i uzgodnili, że jedno z najbliższych posiedzeń Rady PIT odbędzie się w Radomiu. Będzie ono dobrą okazją do zaprezentowania powstającego tam portu lotniczego, który już niedługo stanie się jednym z najnowocześniejszych w Polsce - czytamy w komunikacie.

PLL i PPIT przygotują też wspólne stoisko na Routes Europe 2022, spotkaniu przedstawicieli lotnisk i linii lotniczych, które w przyszłym roku odbędzie się w Bergen w Norwegii.

Stanisław Wojtera poinformował o zainicjowanym przez PPL projekcie Stowarzyszenia Lotnisk V4+, którego celem jest integracja lotnisk z siedmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca z PIT-em otwiera możliwość poszerzenia go o działające w państwach członkowskich krajowe organizacje turystyczne.