Jest odpowiedź na dezyderat posłów w sprawie turystyki

Rząd odpowiedział na poselski dezyderat w sprawie sytuacji branży turystycznej. W odpowiedzi na odpowiedź poseł Tomasz Zimoch zacytował „obywatelskie ministerstwo turystyki”.

Publikacja: 16.03.2021 14:59

Jest odpowiedź na dezyderat posłów w sprawie turystyki

Foto: turystyka.rp.pl

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wróciła do sprawy dezyderatu, jaki uchwaliła 27 stycznia. Dokument, który rodził się od grudnia w toku gorących sporów politycznych (czytaj: Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę), zawierał kilka postulatów i pytań pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego (całość czytaj poniżej).

Dzisiaj komisja pochyliła się nad odpowiedzią na dezyderat, której udzielił w imieniu premiera wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Ze względu na rozmiary obu dokumentów zamieszczamy je w całości poniżej.

Gut-Mostowy w odpowiedzi poruszył kilka wątków. Opisał między innymi pomoc, jakiej w formie tak zwanych tarcz i z dwóch programów subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju udzieliło państwo przedsiębiorcom. Wyliczył, że były to w sumie 184 miliardy złotych (na całą gospodarkę).

Wspomniał też o szykowanym Krajowym Programie Odbudowy, który dysponować będzie 57 miliardami złotych ze środków unijnych i z którego turystyka również będzie mogła korzystać.

CZYTAJ TEŻ: Branża turystyczna rozczarowana programem odbudowy

Dla branży turystycznej przewidziano możliwość ubiegania się o pieniądze z komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19”. Przewidywana na ten cel kwota to 300 milionów euro.

Z kolei uzdrowiska będą mogły sięgnąć po środki z komponentu „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w ramach inwestycji: D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych w celu poprawy stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych”. Szacowana kwota dofinansowania dla całego działania wynosi 961 milionów euro.

Na koniec wiceminister wspomniał też o pomocy, jaką rząd przeznaczył w wysokości miliarda złotych na wsparcie samorządów gmin górskich.

Chociaż w posiedzeniu udział wzięło – bezpośrednio lub zdalnie – wszystkich 38 członków komisji, jedynie trzech zabrało głos. Przewodniczący Ireneusz Raś (Koalicja Obywatelska) zwrócił uwagę, że w projekcie Krajowego Programu Odbudowy rząd nie ujął pomocy na odbudowę turystyki w osobnym komponencie, jak na to zasługuje ta branża, ze względu na wyjątkowo dotkliwe dla niej konsekwencje pandemii. Wskazał, że w tej sytuacji turystyka będzie konkurowała o jedną pulę 300 milionów euro z gastronomią i kulturą. Nie wiadomo więc, jak część tej sumy jej ostatecznie przypadnie.

Odpowiadając Gut-Mostowy wyjaśnił, że KPO powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii mogło jedynie składać do niego swoje propozycje i uwagi. Ale, jak dodał, w żadnym kraju turystyka nie zyskała w planach odbudowy osobnego miejsca.

ZOBACZ TEŻ: Wydatki na podróże wrócą do normy za kilka lat

Dyrektor Departamentu Turystyki w MRPiT Dominik Borek wskazał, że przedsiębiorcy turystyczni będą mogli składać wnioski o pieniądze również z innych komponentów, jak „zielona energia i zmniejszenie energochłonności” i „transformacja cyfrowa”, a uzdrowiska z komponentu „efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Poseł Tomasz Zimoch (niezrzeszony) zacytował opinię na temat odpowiedzi na dezyderat pilota wycieczek Andrzej Wnęka z Poznania i jego „obywatelskie ministerstwo turystyki”. Wnęk wytknął ministerstwu, że nie odpowiedziało na punkt dezyderatu odnoszący się do objęcia pomocą przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w turystyce po 31 grudnia 2019 roku i nie podjęło się wpłynięcia na zmianę regulaminu PFR. Zarzucił mu też brak reakcji na jego (Wnęka) pismo (to już poza tematem dezyderatu) w sprawie objęcia pomocą rządową samozatrudnionych. Pochwalił natomiast za przyznanie branży turystycznej w ostatnich miesiącach pomocy w czterech formach z tak zwanej przedłużonej tarczy branżowej.

Zimoch odnotował też brak odpowiedzi w sprawie zamknięcia stoków narciarskich.

Obrady nad tym wątkiem posiedzenia zamknął wiceprzewodniczący komisji Marek Matuszewski (Prawo i Sprawiedliwość), który podziękował rządowi za „bardzo optymistyczną dla branży turystycznej odpowiedź”.

Poniżej publikujemy oba dokumenty w całości

Dezyderat nr 1

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia branży turystycznej w związku z trwającą epidemią COVID-19 uchwalony na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2021 r.

Działania rządu, których celem jest ograniczenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 w sektorze turystyki, są podejmowane w czasie bardzo trudnym dla całej gospodarki. Dynamiczna sytuacja epidemiczna spowodowała, iż w grudniu 2020 roku rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia, które w praktyce oznaczają całkowite zamknięcie działalności dla sektora turystyki.

Ważną cechą turystyki jest jej wysoki efekt mnożnikowy, dzięki któremu na każde 1 tys. miejsc pracy w przemyśle turystycznym (hotele i biura podróży), przypada kolejne 1 tys. miejsc pracy w gospodarce turystycznej (restauracje, wyrób pamiątek, transport, sprzedaż detaliczna). Dlatego, w obecnej sytuacji, negatywne skutki ekonomiczne, związane z epidemią COVID-19, należy rozpatrywać także w dużo szerszym aspekcie. Dotyczą one zarówno dochodów utraconych przez samorząd terytorialny i branżę turystyczną jak i sektor prywatny funkcjonujący jako część gospodarki turystycznej.

Regiony turystyczne stają przed wyzwaniem nie tylko utraty dochodów, ale także, możliwości narastania problemów społecznych. Utrata pracy, brak dochodów i niepewność mogą wywołać poczucie wykluczenia społecznego i negatywnie wpłynąć na życie społeczne. Dlatego zamknięcie turystyki dotkliwe wpływa na osłabienie całego systemu gospodarczo-społecznego obszarów, dla których turystyka stanowi główne źródło funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Mając na uwadze fakt, iż turystyka, jako dziedzina niejednorodna, wpływa na wiele innych dziedzin gospodarki, m.in. transport i handel detaliczny, poprawia ekonomiczną spójność terytorialną poprzez redystrybucję dochodów oraz stanowi o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów o cennych walorach naturalnych, Komisja wnosi, aby rozważyć przygotowanie kolejnych narzędzi wsparcia.

Wnioskujemy zwiększenie środków na odbudowę i rozwój turystyki po pandemii COVID-19 z funduszy europejskich przekazywanych w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Komisja wnosi ponadto, aby rząd rozpatrzył postulaty samorządów gospodarczych, organizacji samorządowych, a także podjął intensywne działania na rzecz branży turystycznej w postaci:

1. Objęcia pomocą rządową firm z sektora turystycznego, które swoją działalność rozpoczęły po dniu 31 grudnia 2019 r.

2. Przesunięcia dla restauratorów i hotelarzy terminu na wdrożenie kas online, wymaganych przez Ministerstwo Finansów.

3. Wprowadzenia zmian w przyjętym Regulaminie do Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MŚP, które nie będą wykluczały osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek niezatrudniających pracowników.

4. Wprowadzenia świadczeń postojowych oraz zwolnień z płatności składek ZUS, od grudnia 2020 roku począwszy, a skończywszy wraz z odmrożeniem gospodarki.

5. Zwiększenia środków dla samorządów, z uwagi na utracone wpływy z tytułu obostrzeń (o niepomniejszenie subwencji wyrównawczej, ze względu na umorzenia podatku od nieruchomości).

6. Otwarcia stacji narciarskich, baz noclegowych i gastronomii, w jakim najszybszym możliwym terminie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Komisji
(-) Ireneusz Raś

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wróciła do sprawy dezyderatu, jaki uchwaliła 27 stycznia. Dokument, który rodził się od grudnia w toku gorących sporów politycznych (czytaj: Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę), zawierał kilka postulatów i pytań pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego (całość czytaj poniżej).

Dzisiaj komisja pochyliła się nad odpowiedzią na dezyderat, której udzielił w imieniu premiera wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Ze względu na rozmiary obu dokumentów zamieszczamy je w całości poniżej.

Pozostało 92% artykułu
Nowe Trendy
Greccy hotelarze z pomocą ewakuowanym w czasie pożarów. „Wiemy, gdzie przenocują”
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Nowe Trendy
Wyspy Kanaryjskie: W trybie pilnym zrobimy porządek z mieszkaniami dla turystów
Nowe Trendy
„Airbnb to nie turystyka, to inwazja” - Malaga też ma dość turystów
Nowe Trendy
Greccy przedsiębiorcy bliżej turystyki zrównoważonej. Dzięki organizacji branżowej
Nowe Trendy
Tajlandia odpuści turystom opłatę. „Są lepsze sposoby ożywienia gospodarki”
Nowe Trendy
Rzecznik Praw Obywatelskich: Grecy nie mogą cierpieć z powodu turystyki