Jest odpowiedź na dezyderat posłów w sprawie turystyki

Rząd odpowiedział na poselski dezyderat w sprawie sytuacji branży turystycznej. W odpowiedzi na odpowiedź poseł Tomasz Zimoch zacytował „obywatelskie ministerstwo turystyki”.

Publikacja: 16.03.2021 14:59

Jest odpowiedź na dezyderat posłów w sprawie turystyki

Foto: turystyka.rp.pl

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wróciła do sprawy dezyderatu, jaki uchwaliła 27 stycznia. Dokument, który rodził się od grudnia w toku gorących sporów politycznych (czytaj: Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę), zawierał kilka postulatów i pytań pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego (całość czytaj poniżej).

Dzisiaj komisja pochyliła się nad odpowiedzią na dezyderat, której udzielił w imieniu premiera wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Ze względu na rozmiary obu dokumentów zamieszczamy je w całości poniżej.

Gut-Mostowy w odpowiedzi poruszył kilka wątków. Opisał między innymi pomoc, jakiej w formie tak zwanych tarcz i z dwóch programów subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju udzieliło państwo przedsiębiorcom. Wyliczył, że były to w sumie 184 miliardy złotych (na całą gospodarkę).

Wspomniał też o szykowanym Krajowym Programie Odbudowy, który dysponować będzie 57 miliardami złotych ze środków unijnych i z którego turystyka również będzie mogła korzystać.

CZYTAJ TEŻ: Branża turystyczna rozczarowana programem odbudowy

Dla branży turystycznej przewidziano możliwość ubiegania się o pieniądze z komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19”. Przewidywana na ten cel kwota to 300 milionów euro.

Z kolei uzdrowiska będą mogły sięgnąć po środki z komponentu „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w ramach inwestycji: D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych w celu poprawy stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych”. Szacowana kwota dofinansowania dla całego działania wynosi 961 milionów euro.

Na koniec wiceminister wspomniał też o pomocy, jaką rząd przeznaczył w wysokości miliarda złotych na wsparcie samorządów gmin górskich.

Chociaż w posiedzeniu udział wzięło – bezpośrednio lub zdalnie – wszystkich 38 członków komisji, jedynie trzech zabrało głos. Przewodniczący Ireneusz Raś (Koalicja Obywatelska) zwrócił uwagę, że w projekcie Krajowego Programu Odbudowy rząd nie ujął pomocy na odbudowę turystyki w osobnym komponencie, jak na to zasługuje ta branża, ze względu na wyjątkowo dotkliwe dla niej konsekwencje pandemii. Wskazał, że w tej sytuacji turystyka będzie konkurowała o jedną pulę 300 milionów euro z gastronomią i kulturą. Nie wiadomo więc, jak część tej sumy jej ostatecznie przypadnie.

Odpowiadając Gut-Mostowy wyjaśnił, że KPO powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii mogło jedynie składać do niego swoje propozycje i uwagi. Ale, jak dodał, w żadnym kraju turystyka nie zyskała w planach odbudowy osobnego miejsca.

ZOBACZ TEŻ: Wydatki na podróże wrócą do normy za kilka lat

Dyrektor Departamentu Turystyki w MRPiT Dominik Borek wskazał, że przedsiębiorcy turystyczni będą mogli składać wnioski o pieniądze również z innych komponentów, jak „zielona energia i zmniejszenie energochłonności” i „transformacja cyfrowa”, a uzdrowiska z komponentu „efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Poseł Tomasz Zimoch (niezrzeszony) zacytował opinię na temat odpowiedzi na dezyderat pilota wycieczek Andrzej Wnęka z Poznania i jego „obywatelskie ministerstwo turystyki”. Wnęk wytknął ministerstwu, że nie odpowiedziało na punkt dezyderatu odnoszący się do objęcia pomocą przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w turystyce po 31 grudnia 2019 roku i nie podjęło się wpłynięcia na zmianę regulaminu PFR. Zarzucił mu też brak reakcji na jego (Wnęka) pismo (to już poza tematem dezyderatu) w sprawie objęcia pomocą rządową samozatrudnionych. Pochwalił natomiast za przyznanie branży turystycznej w ostatnich miesiącach pomocy w czterech formach z tak zwanej przedłużonej tarczy branżowej.

Zimoch odnotował też brak odpowiedzi w sprawie zamknięcia stoków narciarskich.

Obrady nad tym wątkiem posiedzenia zamknął wiceprzewodniczący komisji Marek Matuszewski (Prawo i Sprawiedliwość), który podziękował rządowi za „bardzo optymistyczną dla branży turystycznej odpowiedź”.

Poniżej publikujemy oba dokumenty w całości

Dezyderat nr 1

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia branży turystycznej w związku z trwającą epidemią COVID-19 uchwalony na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2021 r.

Działania rządu, których celem jest ograniczenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 w sektorze turystyki, są podejmowane w czasie bardzo trudnym dla całej gospodarki. Dynamiczna sytuacja epidemiczna spowodowała, iż w grudniu 2020 roku rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia, które w praktyce oznaczają całkowite zamknięcie działalności dla sektora turystyki.

Ważną cechą turystyki jest jej wysoki efekt mnożnikowy, dzięki któremu na każde 1 tys. miejsc pracy w przemyśle turystycznym (hotele i biura podróży), przypada kolejne 1 tys. miejsc pracy w gospodarce turystycznej (restauracje, wyrób pamiątek, transport, sprzedaż detaliczna). Dlatego, w obecnej sytuacji, negatywne skutki ekonomiczne, związane z epidemią COVID-19, należy rozpatrywać także w dużo szerszym aspekcie. Dotyczą one zarówno dochodów utraconych przez samorząd terytorialny i branżę turystyczną jak i sektor prywatny funkcjonujący jako część gospodarki turystycznej.

Regiony turystyczne stają przed wyzwaniem nie tylko utraty dochodów, ale także, możliwości narastania problemów społecznych. Utrata pracy, brak dochodów i niepewność mogą wywołać poczucie wykluczenia społecznego i negatywnie wpłynąć na życie społeczne. Dlatego zamknięcie turystyki dotkliwe wpływa na osłabienie całego systemu gospodarczo-społecznego obszarów, dla których turystyka stanowi główne źródło funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Mając na uwadze fakt, iż turystyka, jako dziedzina niejednorodna, wpływa na wiele innych dziedzin gospodarki, m.in. transport i handel detaliczny, poprawia ekonomiczną spójność terytorialną poprzez redystrybucję dochodów oraz stanowi o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów o cennych walorach naturalnych, Komisja wnosi, aby rozważyć przygotowanie kolejnych narzędzi wsparcia.

Wnioskujemy zwiększenie środków na odbudowę i rozwój turystyki po pandemii COVID-19 z funduszy europejskich przekazywanych w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Komisja wnosi ponadto, aby rząd rozpatrzył postulaty samorządów gospodarczych, organizacji samorządowych, a także podjął intensywne działania na rzecz branży turystycznej w postaci:

1. Objęcia pomocą rządową firm z sektora turystycznego, które swoją działalność rozpoczęły po dniu 31 grudnia 2019 r.

2. Przesunięcia dla restauratorów i hotelarzy terminu na wdrożenie kas online, wymaganych przez Ministerstwo Finansów.

3. Wprowadzenia zmian w przyjętym Regulaminie do Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MŚP, które nie będą wykluczały osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek niezatrudniających pracowników.

4. Wprowadzenia świadczeń postojowych oraz zwolnień z płatności składek ZUS, od grudnia 2020 roku począwszy, a skończywszy wraz z odmrożeniem gospodarki.

5. Zwiększenia środków dla samorządów, z uwagi na utracone wpływy z tytułu obostrzeń (o niepomniejszenie subwencji wyrównawczej, ze względu na umorzenia podatku od nieruchomości).

6. Otwarcia stacji narciarskich, baz noclegowych i gastronomii, w jakim najszybszym możliwym terminie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Komisji
(-) Ireneusz Raś

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wróciła do sprawy dezyderatu, jaki uchwaliła 27 stycznia. Dokument, który rodził się od grudnia w toku gorących sporów politycznych (czytaj: Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę), zawierał kilka postulatów i pytań pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego (całość czytaj poniżej).

Dzisiaj komisja pochyliła się nad odpowiedzią na dezyderat, której udzielił w imieniu premiera wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Ze względu na rozmiary obu dokumentów zamieszczamy je w całości poniżej.

Pozostało 92% artykułu
Nowe Trendy
Sztuczna inteligencja w turystyce? Wymaga uregulowania i zmniejszenia szkodliwości
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Nowe Trendy
Zamek Królewski na Wawelu świętuje "frekwencję wszech czasów"
Nowe Trendy
Niemcy - mniej biurokracji w hotelach i na lotniskach. Od czego jest cyfryzacja
Nowe Trendy
Hiszpanie do turystów: Nie myjcie się pod prysznicem! Damy wam wiaderka na wodę
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Nowe Trendy
Booking chce rosnąć w Europie przez przejęcia. Bruksela mówi „stop”
Nowe Trendy
Premier Grecji: Zagraża nam zmiana klimatu, ale mamy program zatrzymania pożarów