Szacunki WTTC mówią też, że przychody z turystyki będą zwiększały się o 5,8 procent rocznie, przewyższając tempo wzrostu gospodarki światowej o 2,7 procent i dojdą do 14,6 biliona dolarów (11,3 procent PKB światowej gospodarki).

Czytaj więcej

Hiszpańskie hotele zamykają drzwi przed Rosjanami. „Trzeba ich separować”

Rada przewiduje też, że ten sektor gospodarki może powrócić do sytuacji sprzed pandemii już w 2023 roku. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 43,7 procent do prawie 8,4 biliona dolarów do końca 2022 roku, co odpowiadać będzie 8,5 procentom całkowitego światowego gospodarczego PKB. Towarzyszyć temu będzie wzrost zatrudnienia, które w przyszłym roku będzie tylko o 2,7 procent mniejsze niż przed pandemią.

- W 2021 roku ożywienie było wolniejsze niż oczekiwano, częściowo ze względu na wpływ wariantu omikron, ale głównie z powodu nieskoordynowanego podejścia rządów, które odrzuciły radę Światowej Organizacji Zdrowia, wskazującą, że zamknięcie granic nie powstrzyma wirusa, a spowoduje niszczenie gospodarek i źródeł utrzymania – mówi prezes i dyrektor generalny WTTC Julia Simpson.

Raport WTTC pokazuje również, że w 2021 roku rozpoczęło się ożywienie podróży. Pracę zyskało 18 milionów osób (wzrost o 6,7 procent, licząc wobec roku 2020), a udział turystyki w PKB wzrósł o 21,7 procent, osiągając ponad 5,8 biliona dolarów.

Czytaj więcej

Komisja Europejska chce poprawić dyrektywę turystyczną. Czeka na opinie

Przed pandemią sektor podróży i turystyki odpowiadał za 10,3 procent światowego PKB, a w 2020 roku wskaźnik ten spadł do 5,3 procent (prawie 4,8 biliona dolarów).

Oczekuje się, że zatrudnienie na świecie w branży turystycznej wzrośnie w 2022 roku o 3,5 procent, co odpowiadać będzie 9,1 procentom (-10 procent wobec 2019 roku) globalnego rynku pracy.