Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (ONTT) informuje, że w ramach wysiłków na rzecz odmrożenia turystyki w Tunezji i umożliwienia touroperatorom przygotowania sezonu letniego, 27 stycznia złagodzone zostały warunki wjazdu do Tunezji.

Wszyscy pasażerowie podróżujący do Tunezji posiadający pełen harmonogram szczepień przeciw COVID-19 zobowiązani są do przedstawienia unijnego certyfikatu szczepień lub innego certyfikatu wydanego w tym celu przez odpowiednie władze sanitarne kraju zamieszkania. Obowiązek ten dotyczy osób powyżej 18 roku życia.

Drugi warunek to przedstawienie na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem lub testu antygenowego TDR-Ag wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 6.

- Test antygenowy, jako szybszy i tańszy, to duża zmiana w podejściu do podróżowania - komentuje Paweł Kulesza z warszawskiego biura ONTT. - Pozwoli turystom zaoszczędzić kilkaset złotych, a to z kolei powinno przyczynić się do większego zainteresowania wyjazdami do Tunezji. Pierwsze samoloty w sezonie letnim wylecą z klientami biur podróży do Tunezji  28 kwietnia. Goście będą wiec mogli spędzić weekend majowy na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego - dodaje.

Jak uprzedzają władze, na lotnisku po przylocie, losowo wybrani pasażerowie mogą zostać poddani testowaniu szybkim testem TDR-Ag lub testem RT-PCR. Osoby z wynikiem pozytywnym, zostaną wysłane na samoizolację na pięć dni, z możliwością przedłużenia do siedmiu dni w wypadku pojawienia się lub też utrzymywania się objawów zachorowania na covid.

Pasażerowie narodowości tunezyjskiej i cudzoziemcy mieszkający na stałe w Tunezji, którzy nie dokończyli harmonogramu szczepień przeciw COVID-19 zobowiązani są do: odbycia pięciodniowej kwarantanny na własny koszt (potwierdzonej dokumentem rezerwacji i płatności w formie vouchera*) w jednym z ośrodków do tego celu przeznaczonych i znajdujących się w wykazie obiektów na stronie Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki (Office National du Tourisme Tunisien), a także do zrobienia na własny koszt, w piątym dniu kwarantanny testu RT-PCR lub szybkiego testu antygenowego TDR-Ag w jednym z laboratoriów medycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, z zachowaniem zasad protokołu sanitarnego obowiązującego w Tunezji.

Wszyscy podróżujący do Tunezji zobowiązani są do wypełnienia formularza elektronicznego i przedstawienia go przewoźnikowi podczas odprawy, jak i służbom sanitarnym zaraz po przybyciu do Tunezji.

*Voucher powinien zawierać koszt transferu między lotniskiem a obiektem izolacji, koszt zakwaterowania i testu RT-PCR lub szybkiego testu antygenowego TDR-Ag, który należy wykonać piątego dnia kwarantanny.