Ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje

Pandemia covidu-19 i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały plany wyjazdowe prawie dwóm trzecim Polaków – wynika z czerwcowego badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Na wakacje z co najmniej jednym noclegiem wybiera się jednak ponad połowa ankietowanych.

Publikacja: 27.07.2020 18:52

Ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje

Foto: Fot. AFP

Prawie dwie trzecie (64 procent) Polaków przyznało, że pandemia covidu-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia wpłynęły na ich plany podróżnicze w 2020 roku – wynika z badania przeprowadzonego w połowie czerwca na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez agencję badawczą PBS.

W tym czasie wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem planowała ponad połowa, bo 55 procent, Polaków. 27 procent w ogóle nie planowało takiego wyjazdu, a 18 procent nie podjęło jeszcze decyzji. 76 procent tych, którzy tego lata wyjeżdżać nie planują, podało powody związane z epidemią covidu-19: pogorszenie sytuacji ekonomicznej lub zawodowej, obawa o zdrowie własne i najbliższych oraz niechęć do wypoczynku w czasie ograniczeń (maseczki, dystans). Dwa ostatnie powody częściej wskazywali respondenci z najstarszej grupy wiekowej (55 lat i więcej). Wyjazdy częściej planowali młodsi badani, na przykład w grupie wiekowej 18-24 lata było ich 65 procent. W najstarszej grupie wiekowej wyjazd planowało 45 procent respondentów.

""

turystyka.rp.pl

CZYTAJ TEŻ: Polacy coraz mniej boją się koronawirusa. Chcą podróżować

Spośród osób, które zamierzają wyjechać na wakacje, zdecydowana większość, bo 82 procent, planuje wypoczynek w kraju. Za granicę chce wyjechać 13 procent badanych, a 5 procent nie zdecydowało jeszcze, dokąd pojedzie. Dwie trzecie badanych, którzy spędzą wakacje w kraju, wyjedzie ponad 200 kilometrów od miejsca zamieszkania, co czwarty nie opuści swojego regionu.

Najczęściej wskazywanym celem wyjazdu jest morze – wakacje spędzi nad nim 37 procent wypoczywających w kraju i 68 procent wyjeżdżających za granicę. W polskie góry pojedzie 23 procent, a nad jeziora 21 procent wypoczywających w kraju. Nad morze wybiera się prawie trzy czwarte badanych z Polski południowo-zachodniej, mieszkańcy ze wschodniej i południowej części kraju częściej wybierają góry, a z północnej – inne miasta.

Połowa krajowych wyjazdów wakacyjnych zostanie zrealizowana w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia. Większość wyjazdów zagranicznych (60 procent) odbędzie się w sierpniu lub w pierwszej połowie września. Wrześniowe wyjazdy częściej planują osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym.

Połowa wyjazdów krajowych obejmować będzie od czterech do siedmiu noclegów, nieco ponad jedna trzecia wyjazdów najwyżej trzy noclegi. Średnia długość pobytu wypoczynkowego w Polsce to pięć nocy. Wyjazdy zagraniczne będą dłuższe od krajowych – 44 procent z nich obejmie od czterech do siedmiu noclegów, a kolejne 41 procent więcej niż siedem noclegów. Średnia długość pobytu zagranicą to osiem nocy. Również większość wyjazdów na wieś potrwa ponad tydzień. Dłuższy wypoczynek częściej planują starsi badani.

""

turystyka.rp.pl

O ile wyjazdy krajowe turyści organizują najczęściej samodzielnie, o tyle wyjazdy zagraniczne w podobnym stopniu samodzielnie (49 procent), jak i z pomocą biura podróży (46 procent). Z usług organizatorów turystyki nieco częściej korzystają osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym. Towarzyszem wyjazdu są przede wszystkim partnerzy (ponad 70 procent wskazań) i dzieci (ponad 40 procent). W wyjazdach zagranicznych częściej niż w krajowych badanym towarzyszyć będą znajomi (28 procent wobec 21 procent), a także znajomi znajomych (15 procent wobec 2 procent).

ZOBACZ TAKŻE: Polacy zapominają o pandemii, chcą wakacji

Ponad 80 procent wyjeżdżających zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej. Z noclegów bezpłatnych nieco częściej będą korzystać najmłodsi i najstarsi badani (po około jednej czwartej w każdej z grup). 18 procent spędzających urlop w kraju wybierze kwatery prywatne, 17 procent apartamenty, 15 procent hotele, a 14 procent pensjonaty. Z kolei podróżujący za granicę najczęściej wybierają hotel (52 procent wskazań), motel lub hostel (15 procent) albo apartament lub domek wypoczynkowy (9 procent).

""

turystyka.rp.pl

Ponad 70 procent planujących wypoczynek w Polsce planuje wydać nie więcej niż 1000 złotych na osobę, ponad 1000 złotych na osobę zamierza zapłacić za wakacje podobny odsetek wyjeżdżających za granicę. Co trzeci turysta spędzający urlop w kraju deklaruje, że tegoroczne wydatki będą mniejsze niż w poprzednich latach, 44 procent planuje przeznaczyć na wakacje kwotę zbliżoną do tej z lat ubiegłych. Osoby spędzające urlop za granicą w większości planują wydać mniej więcej tyle, ile w poprzednich latach (59 procent) lub więcej (18 procent).

""

turystyka.rp.pl

Około 80 procent respondentów uważa, że w obecnej sytuacji epidemicznej hotelarze i restauratorzy powinni zaostrzyć rygor sanitarny, 75 procent badanych oczekuje tego od zarządców atrakcji turystycznych (muzea, parki rozrywki). Oczekiwania te na ogół idą w parze z gotowością do poniesienia części kosztów z tym związanych – partycypować w kosztach gotowe jest 68 procent gości hotelowych i po 58 procent klientów restauracji i atrakcjach turystycznych. Większość respondentów skłonna jest zaakceptować wzrost ceny usługi o 5-10 procent, a 7 procent badanych nawet do 20 procent. Pozostali, czyli 32-42 procent, są zdania, że koszty zwiększonego bezpieczeństwa sanitarnego powinni ponosić wyłącznie usługodawcy.

CZYTAJ TEŻ: Polacy chcą wypoczywać w domkach na uboczu

Wbrew oczekiwaniom i wynikom badania zrealizowanego w kwietniu obecna sytuacja epidemiczna nie wpływa już znacząco na wybór miejsca na urlop. Najważniejszym kryterium wyboru zarówno dla wypoczywających w kraju i za granicą, jak i spędzających wakacje w domu, jest koszt wyjazdu (tak było też przed pandemią), podczas gdy w badaniu z końca kwietnia respondenci, pytani o czynniki brane pod uwagę przy organizowaniu wyjazdu, najczęściej wskazywali podwyższone standardy higieny w obiektach. Ten aspekt nieznacznie wyprzedził liczbą wskazań koszty wyjazdu.

W badaniu czerwcowym wypoczywający w kraju w następnej kolejności wskazywali jakość zakwaterowania i warunki klimatyczne. Podwyższone standardy sanitarne znalazły się na piątym miejscu.

""

turystyka.rp.pl

Dla wypoczywających za granicą kolejnym, po koszcie, kryterium wyboru miejsca na urlop są atrakcje turystyczne, a dalej warunki klimatyczne. Mała liczba zakażeń koronawirusem znalazła się na szóstym miejscu (wskazał ją co piąty z tej grupy badanych), a podwyższone standardy sanitarne na siódmym, ostatnim miejscu (7 procent wskazań).

""

turystyka.rp.pl

Badanie przeprowadziła 15-17 czerwca na zlecenie POT firma PBS na próbie 1000 uczestników panelu internetowego poznaj.to.

Prawie dwie trzecie (64 procent) Polaków przyznało, że pandemia covidu-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia wpłynęły na ich plany podróżnicze w 2020 roku – wynika z badania przeprowadzonego w połowie czerwca na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez agencję badawczą PBS.

W tym czasie wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem planowała ponad połowa, bo 55 procent, Polaków. 27 procent w ogóle nie planowało takiego wyjazdu, a 18 procent nie podjęło jeszcze decyzji. 76 procent tych, którzy tego lata wyjeżdżać nie planują, podało powody związane z epidemią covidu-19: pogorszenie sytuacji ekonomicznej lub zawodowej, obawa o zdrowie własne i najbliższych oraz niechęć do wypoczynku w czasie ograniczeń (maseczki, dystans). Dwa ostatnie powody częściej wskazywali respondenci z najstarszej grupy wiekowej (55 lat i więcej). Wyjazdy częściej planowali młodsi badani, na przykład w grupie wiekowej 18-24 lata było ich 65 procent. W najstarszej grupie wiekowej wyjazd planowało 45 procent respondentów.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Promocyjny
Boeing stawia na polskich inżynierów
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży